Članci

Kulturna udruženja/udruge

Ispis
Napisao/la Jelka  |  Kategorija: Kulturna udruženja
Ažurirano Četvrtak, 15 Kolovoz 2013 06:16  |  Hitovi: 7949

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE „PREPOROD“ U BOSNI I 
HERCEGOVINI, GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR, BZK „PREPOROD“ 
MOSTAR
Adresa: 
Mala Tepa broj 2, Mostar 
Telefon: 
036/552-537
Predsjednik: 
Damir Sadović, 061/ 175-270, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sekretar: 
Kasim Mušinović, 061/ 891-139 

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ MOSTAR, 
SPKD „PROSVJETA“ MOSTAR
Adresa: 
Maršala Tita broj 178, Mostar 
Telefon: 
036/552-905, 063/433-970 
Predsjednik
Predrag Erbez, 061/308-286 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK“ MOSTAR, HKD 
„NAPREDAK“ MOSTAR
Adresa: Kneza Mihovila Viševića Humskog bb, Mostar 
Telefon: 036/323-310 
Fax: 036/323-111
Web: www.hkd-napredak-mostar.ba
Predsjednik: Prof.dr. fra Andrija Nikić, 063/326-505, 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tajnik: Zoran Landeka, 063/314-907, 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK – GLAVNA 
PODRUŽNICA MOSTAR, HKD NAPREDAK – GLAVNA PODRUŽNICA 
MOSTAR
Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 3 /Zgrada Integre/, Mostar
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.hkdnapredak-mostar.com
Predsjednik: Prof. dr. Miroslav Palameta, 063/270-100

UDRUGA/UDRUŽENJE HRVATSKIH AMATERSKIH KULTURNO 
UMJETNIČKIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI MOSTAR, 
UHAKUD U BIH MOSTAR
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, Mostar
Telefon: 321-022 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.uhakud.ba 
Predsjednica: Anka Rajič, 063/319-332
Tajnik: Vedran Vidović, 063/548-851

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „MLADOST“ POLOG MOSTAR, 
HKD „MLADOST“ POLOG, MOSTAR
Adresa: Polog bb, Mostar 
Telefon: 063/486-929 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

Predsjednica: Maja Ivanković   

   

 

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BLAGAJ“ BLAGAJ MOSTAR, 
KUD „BLAGAJ“ BLAGAJ
Adresa: Blagaj, Branilaca Bosne bb, Mostar
Telefon: 036/572-220
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Predsjednik: Nihad Jašarević, 061/271-695, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 MUZIČKO FOLKLORNI ANSAMBL „ORNAMENT“ MOSTAR, ANSAMBL 
„ORNAMENT“ MOSTAR
Adresa: Društveni centar Potoci bb, Mostar
Telefon: 036/574-707
E-mailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.ansambl-ornament.com 
Predsjednik: Enis Sihirlić, 062/392-612, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MATICA HRVATSKA MOSTAR, MH MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 14, Mostar 
Telefon: 036/325-895
Fax: 036/323-501
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,
Web: www.maticahrvatska-mostar.ba 
Predsjednik: Josip Muselimović, 063/311-612, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KAZALIŠNO-FILMSKA UDRUGA „OKTAVIJAN“ - MOSTAR 
Adresa: Muje Pašića broj 8, Mostar 
Telefon: 036/347-992 
Web: www.DFM.ba 
Predsjednik: Slaven Knezović, 063/576-448

UDRUŽENJE GRAĐANA „ZAJEDNICA ZA SARADNJU HERCEG STJEPAN 
KOSAČA“ BLAGAJ 
Adresa: Ulica žrtava Uborka – Zalik broj 33 L, 88104 Mostar
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Predsjednik: Ahmed Marić
Sekretar: Adnin Hasić, 061/474-574, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ 
MOSTAR, KUD „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ MOSTAR
Adresa: Podveležje bb, Mostar 
Telefon: 036/577-550, 061/194-560
Predsjednik: Selim Isić, 036/580-344, 062/349-216

SRPSKO PJEVAČKO I KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „GUSLE“ 
MOSTAR, „SPKUD GUSLE“ MOSTAR
Adresa: Konak broj 7, Mostar 
Telefon: 036/554-121
Fax: 036/554-120
E-mail: spkudgusle Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.spkudgusle.org 
Predsjednik: Radislav Tubić, 065/996-859, 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „JASENICA“ MOSTAR, 
HKUD „JASENICA“
Adresa: Jasenica bb, Mostar
Telefon: 036/353-501, 063/316-746 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.hkud-jasenica.com
Predsjednik: Kažimir Milićević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UDRUŽENJE GRAĐANA „PODGORANI“ MOSTAR, UG „PODGORANI“ 
MOSTAR
Adresa: Podgorani bb, Mostar
Telefon: 036/588-028
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Predsjednik: Džemal Tipura, 061/467-367

UDRUŽENJE „CENTAR WORLD MUSIC“ MOSTAR, UDRUŽENJE „CWM“ 
MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 17, Mostar 
Telefon: 036/325-103
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Web: www.worldmusic.ba 
Predsjednica: Aleksandra Savić, 062/156-421

UDRUŽENJE UMJETNIKA IZ MOSTARA, MOSTAR
Adresa: Kujundžiluk broj 11, Mostar 
Telefon: 036/505-582 
Predsjednica: Zarifa Velić, 061/536-844

UDRUŽENJE ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH I EDUKACIONIH 
PROGRAMA „BOEMI“ MOSTAR, UDRUŽENJE „BOEMI“ MOSTAR
Adresa: Ulica Maršala Tita broj 52, Mostar 
Telefon: 062/714-320
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Predsjednik: Ismet Šemrd, 061/382-995

UMJETNIČKO DRUŠTVO „MOSTARSKE KIŠE“ MOSTAR, MOSTARSKE 
KIŠE
Adresa: Adema Buća broj 17, Mostar
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednica: Amra Dugalić, 061/489-022, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

„HRVATSKA GLAZBA“ MOSTAR
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, Mostar 
Telefon: 063/997-088
Predsjednik: Anton Zadro, 063/329-955

HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA U FEDERACIJI BOSNE I 
HERCEGOVINE, MOSTAR HAZ FBIH MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 22, Mostar 
Telefon: 036/324-867, 063/313-459
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik: Boris Kordić

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „SV. ANTE-CIM“ 
MOSTAR, HKUD „SV. ANTE-CIM“ MOSTAR
Adresa: Ulica Treće cimske bojne bb, Mostar
Telefon: 036/341-941, 063/311-240
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik: Branko Raić
Tajnik: Fra.Luka Marić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BRATOVŠTINA 
BRATA FRANJE“ MOSTAR, HKUD „BRATOVŠTINA BRATA FRANJE“ 
MOSTAR
Adresa: Ulica Pete bojne Ilićke- Babun, Dom sv. Franje Ilići bb, Mostar
Telefon: 036/330-706, 063/311-961
Predsjednik: Marko Stojčić
Tajnik: Vjeko Lovrić

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „RODOČ“ MOSTAR, 
HKUD „RODOČ“ MOSTAR
Adresa: Rodoč bb, Mostar
Telefon: 036/350-129, 063/345-202
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.rodoc.info
Predsjednik: Željko Ćorić
Tajnik: Mladen Vidović, 063/345-599

UDRUŽENJE GRADSKI HOR/ZBOR MOSTAR, GRADSKI HOR/ZBOR 
MOSTAR
Adresa: Mala tepa bb, Mostar
Telefon: 061/319-164
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.gradskihor.com
Predsjednica: Jasminka Karić
Sekretar: Bubić Sadeta, 036/832-129, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omladinske udruge/udruženja

Ispis
Napisao/la Jelka  |  Kategorija: Kulturna udruženja
Ažurirano Četvrtak, 15 Kolovoz 2013 06:48  |  Hitovi: 328

VIJEĆE MLADIH GRADA MOSTARA, VMGM

Adresa: Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar

Telefon: 036/312-332

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.vmgm.org

Predsjednik: Haris Idriz, 061/467-534

 
 

UDRUŽENJE GRAĐANA ODRED IZVIĐAČA „NERETVA“ MOSTAR

Adresa: Kresina broj 2, Mostar

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Senad Čolić, 061/204-670

 

 

UDRUGA ODRED IZVIĐAČA „RADOBOLJA“ MOSTAR

Adresa: Fra Didaka Buntića bb, Mostar

Telefon: 063/31-350

Fax: 036/326-662

Predsjednik: Zoran Kulušić

 
         

UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA“DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU, UNMO

Adresa: USRC Midhat Hujdur Hujka, Sjeverni logor bb

Telefon: 036/571-647

Fax: 036/570-032

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.unija.unmo.ba

Predsjednik: Haris Šabanović, 061/385-647,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  UDRUŽENJE STUDENATA EKONOMSKIH I ORGANIZACIJSKIH ZNANOSTI, AIESEC LC MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostar

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Marko Džidić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 063/805-375

  UDRUŽENJE OMLADINE DRAČEVICE

Adresa: Dračevice bb, Mostar

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Denis Džiho, 061/483-534

         
UDRUGA EUROPSKO UDRUŽENJE STUDENATA PRAVA MOSTAR – „ELSA“

Adresa: Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar

Telefon: 36/312-332

Facebook: ELSA Mostar

Predsjednica: Ana-Maria Paponja, 063/449-327,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  UDRUGA HRVATSKI STUDENTSKI POLITOLOŠKI FORUM – MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostar

Telefon: 063/823-647

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.hspf.info

Predsjednik: Goran Kutle, 063/107-575, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  UDRUGA STUDENATA SOCIJALNOG RADA – ZAMFIS MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostar

Telefon: 063/334-632

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednica: Amanda Filipović, 063/424-207,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UDRUŽENJE „AKTER“ BAČEVIĆI – MOSTAR

Adresa: Bačevići bb, Mostar

Predsjednik: Danilo Golo, 063/849-516, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         

ODRED IZVIĐAČA „STARI GRAD” MOSTAR, OI „STARI GRAD” MOSTAR

Adresa: Gojka Vukovića bb, Mostar

Telefon: 061/258-394

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.oistarigrad.com.ba

Predsjednik: Mirsad Husković

 

SAVEZ IZVIĐAČA GRAD MOSTARA, SIGMO

Adresa: Gojka Vukovića bb, Mostar

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.oistarigrad.com.ba

Predsjednik: Jakiša Stančić, 063/311-067

 

„OMLADINSKI KULTURNI CENTAR ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR, „OKC ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR

Adresa: Alekse Šantića broj 25, Mostar

Telefon: 036/561-107

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.okcabrasevic.org, www.abrasmedia.info

Predsjednica: Kristina Ćorić, 063/879-361,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

UDRUŽENJE MLADIH PSIHOLOGA, UMP

Adresa: Zalik broj 15c, Mostar

Telefon: 062/017-920, 061/467-694, 061/984-865

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednica: Maida Rahimić

 

STUDENSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Adresa: Matice Hrvatske bb, Mostar

Telefon: 036/311-947

E-mail: studenski.zbor@sve-mo-ba>

Web: www.studentskizbor.ba

Predsjednik: Vedran Arapović, 063/241-068,

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UDRUŽENJE GRAĐANA DRUŠTVENI OMLADINSKI CENTAR „BIJELO POLJE“ MOSTAR, DOC Bijelo Polje Mostar

Adresa: Potoci bb, Mostar

Telefon: 036/574-715

Predsjednik: Elvedin Mujan, 061/719-259, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         

VOLONTERI U GRADU MOSTARU, VUGM

Adresa: Ulica VI bb, Mostar

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.vugm.weebly.com

Predsjednica: Ilmedina Salčin, 061/568-379,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sekretar: Fatima Trbonja, 062/858-777,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 

TEHNIČKI KLUB UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ – BEST MOSTAR, BEST MOSTAR

Adresa: USRC Midhat Hijdur Hujka, Sjeverni logor bb, Mostar

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.bestmostar.org

Predsjednik: Almir Dodigović, 062/936-569,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PREDSTAVNIŠTVO STRANE NEVLADINE ORGANIZACIJE „NOVI MOST

INTERNATIONAL“ ENGLESKA SA SJEDIŠTEM U MOSTARU, „NOVI MOST INTERNATIONAL“

Adresa: Bulevar Narodne Revolucije broj 23, Mostar

Telefon: 036/580-607

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.novimost.org

Predsjednica: Indira Zovko

 

(C) 2013 www.mostar.pro