Kulturna udruženja/udruge

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE „PREPOROD“ U BOSNI I 
HERCEGOVINI, GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR, BZK „PREPOROD“ 
MOSTAR
Adresa: 
Mala Tepa broj 2, Mostar 
Telefon: 
036/552-537
Predsjednik: 
Damir Sadović, 061/ 175-270, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretar: 
Kasim Mušinović, 061/ 891-139 

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ MOSTAR, 
SPKD „PROSVJETA“ MOSTAR
Adresa: 
Maršala Tita broj 178, Mostar 
Telefon: 
036/552-905, 063/433-970 
Predsjednik
Predrag Erbez, 061/308-286 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK“ MOSTAR, HKD 
„NAPREDAK“ MOSTAR
Adresa: Kneza Mihovila Viševića Humskog bb, Mostar 
Telefon: 036/323-310 
Fax: 036/323-111
Web: www.hkd-napredak-mostar.ba
Predsjednik: Prof.dr. fra Andrija Nikić, 063/326-505, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tajnik: Zoran Landeka, 063/314-907, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK – GLAVNA 
PODRUŽNICA MOSTAR, HKD NAPREDAK – GLAVNA PODRUŽNICA 
MOSTAR
Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 3 /Zgrada Integre/, Mostar
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.hkdnapredak-mostar.com
Predsjednik: Prof. dr. Miroslav Palameta, 063/270-100

UDRUGA/UDRUŽENJE HRVATSKIH AMATERSKIH KULTURNO 
UMJETNIČKIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI MOSTAR, 
UHAKUD U BIH MOSTAR
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, Mostar
Telefon: 321-022 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uhakud.ba 
Predsjednica: Anka Rajič, 063/319-332
Tajnik: Vedran Vidović, 063/548-851

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „MLADOST“ POLOG MOSTAR, 
HKD „MLADOST“ POLOG, MOSTAR
Adresa: Polog bb, Mostar 
Telefon: 063/486-929 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

Predsjednica: Maja Ivanković   

   

 

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BLAGAJ“ BLAGAJ MOSTAR, 
KUD „BLAGAJ“ BLAGAJ
Adresa: Blagaj, Branilaca Bosne bb, Mostar
Telefon: 036/572-220
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Nihad Jašarević, 061/271-695, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 MUZIČKO FOLKLORNI ANSAMBL „ORNAMENT“ MOSTAR, ANSAMBL 
„ORNAMENT“ MOSTAR
Adresa: Društveni centar Potoci bb, Mostar
Telefon: 036/574-707
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ansambl-ornament.com 
Predsjednik: Enis Sihirlić, 062/392-612, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MATICA HRVATSKA MOSTAR, MH MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 14, Mostar 
Telefon: 036/325-895
Fax: 036/323-501
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
Web: www.maticahrvatska-mostar.ba 
Predsjednik: Josip Muselimović, 063/311-612, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KAZALIŠNO-FILMSKA UDRUGA „OKTAVIJAN“ - MOSTAR 
Adresa: Muje Pašića broj 8, Mostar 
Telefon: 036/347-992 
Web: www.DFM.ba 
Predsjednik: Slaven Knezović, 063/576-448

UDRUŽENJE GRAĐANA „ZAJEDNICA ZA SARADNJU HERCEG STJEPAN 
KOSAČA“ BLAGAJ 
Adresa: Ulica žrtava Uborka – Zalik broj 33 L, 88104 Mostar
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Ahmed Marić
Sekretar: Adnin Hasić, 061/474-574, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ 
MOSTAR, KUD „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ MOSTAR
Adresa: Podveležje bb, Mostar 
Telefon: 036/577-550, 061/194-560
Predsjednik: Selim Isić, 036/580-344, 062/349-216

SRPSKO PJEVAČKO I KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „GUSLE“ 
MOSTAR, „SPKUD GUSLE“ MOSTAR
Adresa: Konak broj 7, Mostar 
Telefon: 036/554-121
Fax: 036/554-120
E-mail: spkudgusle This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.spkudgusle.org 
Predsjednik: Radislav Tubić, 065/996-859, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „JASENICA“ MOSTAR, 
HKUD „JASENICA“
Adresa: Jasenica bb, Mostar
Telefon: 036/353-501, 063/316-746 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.hkud-jasenica.com
Predsjednik: Kažimir Milićević, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UDRUŽENJE GRAĐANA „PODGORANI“ MOSTAR, UG „PODGORANI“ 
MOSTAR
Adresa: Podgorani bb, Mostar
Telefon: 036/588-028
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Džemal Tipura, 061/467-367

UDRUŽENJE „CENTAR WORLD MUSIC“ MOSTAR, UDRUŽENJE „CWM“ 
MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 17, Mostar 
Telefon: 036/325-103
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Web: www.worldmusic.ba 
Predsjednica: Aleksandra Savić, 062/156-421

UDRUŽENJE UMJETNIKA IZ MOSTARA, MOSTAR
Adresa: Kujundžiluk broj 11, Mostar 
Telefon: 036/505-582 
Predsjednica: Zarifa Velić, 061/536-844

UDRUŽENJE ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH I EDUKACIONIH 
PROGRAMA „BOEMI“ MOSTAR, UDRUŽENJE „BOEMI“ MOSTAR
Adresa: Ulica Maršala Tita broj 52, Mostar 
Telefon: 062/714-320
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Ismet Šemrd, 061/382-995

UMJETNIČKO DRUŠTVO „MOSTARSKE KIŠE“ MOSTAR, MOSTARSKE 
KIŠE
Adresa: Adema Buća broj 17, Mostar
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predsjednica: Amra Dugalić, 061/489-022, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„HRVATSKA GLAZBA“ MOSTAR
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, Mostar 
Telefon: 063/997-088
Predsjednik: Anton Zadro, 063/329-955

HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA U FEDERACIJI BOSNE I 
HERCEGOVINE, MOSTAR HAZ FBIH MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 22, Mostar 
Telefon: 036/324-867, 063/313-459
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predsjednik: Boris Kordić

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „SV. ANTE-CIM“ 
MOSTAR, HKUD „SV. ANTE-CIM“ MOSTAR
Adresa: Ulica Treće cimske bojne bb, Mostar
Telefon: 036/341-941, 063/311-240
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predsjednik: Branko Raić
Tajnik: Fra.Luka Marić, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BRATOVŠTINA 
BRATA FRANJE“ MOSTAR, HKUD „BRATOVŠTINA BRATA FRANJE“ 
MOSTAR
Adresa: Ulica Pete bojne Ilićke- Babun, Dom sv. Franje Ilići bb, Mostar
Telefon: 036/330-706, 063/311-961
Predsjednik: Marko Stojčić
Tajnik: Vjeko Lovrić

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „RODOČ“ MOSTAR, 
HKUD „RODOČ“ MOSTAR
Adresa: Rodoč bb, Mostar
Telefon: 036/350-129, 063/345-202
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.rodoc.info
Predsjednik: Željko Ćorić
Tajnik: Mladen Vidović, 063/345-599

UDRUŽENJE GRADSKI HOR/ZBOR MOSTAR, GRADSKI HOR/ZBOR 
MOSTAR
Adresa: Mala tepa bb, Mostar
Telefon: 061/319-164
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.gradskihor.com
Predsjednica: Jasminka Karić
Sekretar: Bubić Sadeta, 036/832-129, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2013 www.mostar.pro