Articles

Kulturna udruženja/udruge

Print
Written by Jelka  |  Category: Kulturna udruženja
Last Updated on Thursday, 15 August 2013 06:16  |  Hits: 8093

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE „PREPOROD“ U BOSNI I 
HERCEGOVINI, GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR, BZK „PREPOROD“ 
MOSTAR
Adresa: 
Mala Tepa broj 2, Mostar 
Telefon: 
036/552-537
Predsjednik: 
Damir Sadović, 061/ 175-270, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretar: 
Kasim Mušinović, 061/ 891-139 

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ MOSTAR, 
SPKD „PROSVJETA“ MOSTAR
Adresa: 
Maršala Tita broj 178, Mostar 
Telefon: 
036/552-905, 063/433-970 
Predsjednik
Predrag Erbez, 061/308-286 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK“ MOSTAR, HKD 
„NAPREDAK“ MOSTAR
Adresa: Kneza Mihovila Viševića Humskog bb, Mostar 
Telefon: 036/323-310 
Fax: 036/323-111
Web: www.hkd-napredak-mostar.ba
Predsjednik: Prof.dr. fra Andrija Nikić, 063/326-505, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tajnik: Zoran Landeka, 063/314-907, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK – GLAVNA 
PODRUŽNICA MOSTAR, HKD NAPREDAK – GLAVNA PODRUŽNICA 
MOSTAR
Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 3 /Zgrada Integre/, Mostar
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.hkdnapredak-mostar.com
Predsjednik: Prof. dr. Miroslav Palameta, 063/270-100

UDRUGA/UDRUŽENJE HRVATSKIH AMATERSKIH KULTURNO 
UMJETNIČKIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI MOSTAR, 
UHAKUD U BIH MOSTAR
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, Mostar
Telefon: 321-022 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uhakud.ba 
Predsjednica: Anka Rajič, 063/319-332
Tajnik: Vedran Vidović, 063/548-851

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „MLADOST“ POLOG MOSTAR, 
HKD „MLADOST“ POLOG, MOSTAR
Adresa: Polog bb, Mostar 
Telefon: 063/486-929 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

Predsjednica: Maja Ivanković   

   

 

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BLAGAJ“ BLAGAJ MOSTAR, 
KUD „BLAGAJ“ BLAGAJ
Adresa: Blagaj, Branilaca Bosne bb, Mostar
Telefon: 036/572-220
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Nihad Jašarević, 061/271-695, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 MUZIČKO FOLKLORNI ANSAMBL „ORNAMENT“ MOSTAR, ANSAMBL 
„ORNAMENT“ MOSTAR
Adresa: Društveni centar Potoci bb, Mostar
Telefon: 036/574-707
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ansambl-ornament.com 
Predsjednik: Enis Sihirlić, 062/392-612, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MATICA HRVATSKA MOSTAR, MH MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 14, Mostar 
Telefon: 036/325-895
Fax: 036/323-501
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
Web: www.maticahrvatska-mostar.ba 
Predsjednik: Josip Muselimović, 063/311-612, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KAZALIŠNO-FILMSKA UDRUGA „OKTAVIJAN“ - MOSTAR 
Adresa: Muje Pašića broj 8, Mostar 
Telefon: 036/347-992 
Web: www.DFM.ba 
Predsjednik: Slaven Knezović, 063/576-448

UDRUŽENJE GRAĐANA „ZAJEDNICA ZA SARADNJU HERCEG STJEPAN 
KOSAČA“ BLAGAJ 
Adresa: Ulica žrtava Uborka – Zalik broj 33 L, 88104 Mostar
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Ahmed Marić
Sekretar: Adnin Hasić, 061/474-574, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ 
MOSTAR, KUD „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ MOSTAR
Adresa: Podveležje bb, Mostar 
Telefon: 036/577-550, 061/194-560
Predsjednik: Selim Isić, 036/580-344, 062/349-216

SRPSKO PJEVAČKO I KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „GUSLE“ 
MOSTAR, „SPKUD GUSLE“ MOSTAR
Adresa: Konak broj 7, Mostar 
Telefon: 036/554-121
Fax: 036/554-120
E-mail: spkudgusle This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.spkudgusle.org 
Predsjednik: Radislav Tubić, 065/996-859, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „JASENICA“ MOSTAR, 
HKUD „JASENICA“
Adresa: Jasenica bb, Mostar
Telefon: 036/353-501, 063/316-746 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.hkud-jasenica.com
Predsjednik: Kažimir Milićević, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UDRUŽENJE GRAĐANA „PODGORANI“ MOSTAR, UG „PODGORANI“ 
MOSTAR
Adresa: Podgorani bb, Mostar
Telefon: 036/588-028
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Džemal Tipura, 061/467-367

UDRUŽENJE „CENTAR WORLD MUSIC“ MOSTAR, UDRUŽENJE „CWM“ 
MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 17, Mostar 
Telefon: 036/325-103
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Web: www.worldmusic.ba 
Predsjednica: Aleksandra Savić, 062/156-421

UDRUŽENJE UMJETNIKA IZ MOSTARA, MOSTAR
Adresa: Kujundžiluk broj 11, Mostar 
Telefon: 036/505-582 
Predsjednica: Zarifa Velić, 061/536-844

UDRUŽENJE ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH I EDUKACIONIH 
PROGRAMA „BOEMI“ MOSTAR, UDRUŽENJE „BOEMI“ MOSTAR
Adresa: Ulica Maršala Tita broj 52, Mostar 
Telefon: 062/714-320
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Predsjednik: Ismet Šemrd, 061/382-995

UMJETNIČKO DRUŠTVO „MOSTARSKE KIŠE“ MOSTAR, MOSTARSKE 
KIŠE
Adresa: Adema Buća broj 17, Mostar
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predsjednica: Amra Dugalić, 061/489-022, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„HRVATSKA GLAZBA“ MOSTAR
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, Mostar 
Telefon: 063/997-088
Predsjednik: Anton Zadro, 063/329-955

HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA U FEDERACIJI BOSNE I 
HERCEGOVINE, MOSTAR HAZ FBIH MOSTAR
Adresa: Kralja Zvonimira broj 22, Mostar 
Telefon: 036/324-867, 063/313-459
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predsjednik: Boris Kordić

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „SV. ANTE-CIM“ 
MOSTAR, HKUD „SV. ANTE-CIM“ MOSTAR
Adresa: Ulica Treće cimske bojne bb, Mostar
Telefon: 036/341-941, 063/311-240
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predsjednik: Branko Raić
Tajnik: Fra.Luka Marić, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BRATOVŠTINA 
BRATA FRANJE“ MOSTAR, HKUD „BRATOVŠTINA BRATA FRANJE“ 
MOSTAR
Adresa: Ulica Pete bojne Ilićke- Babun, Dom sv. Franje Ilići bb, Mostar
Telefon: 036/330-706, 063/311-961
Predsjednik: Marko Stojčić
Tajnik: Vjeko Lovrić

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „RODOČ“ MOSTAR, 
HKUD „RODOČ“ MOSTAR
Adresa: Rodoč bb, Mostar
Telefon: 036/350-129, 063/345-202
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.rodoc.info
Predsjednik: Željko Ćorić
Tajnik: Mladen Vidović, 063/345-599

UDRUŽENJE GRADSKI HOR/ZBOR MOSTAR, GRADSKI HOR/ZBOR 
MOSTAR
Adresa: Mala tepa bb, Mostar
Telefon: 061/319-164
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.gradskihor.com
Predsjednica: Jasminka Karić
Sekretar: Bubić Sadeta, 036/832-129, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omladinske udruge/udruženja

Print
Written by Jelka  |  Category: Kulturna udruženja
Last Updated on Thursday, 15 August 2013 06:48  |  Hits: 343

VIJEĆE MLADIH GRADA MOSTARA, VMGM

Adresa: Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar

Telefon: 036/312-332

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.vmgm.org

Predsjednik: Haris Idriz, 061/467-534

 
 

UDRUŽENJE GRAĐANA ODRED IZVIĐAČA „NERETVA“ MOSTAR

Adresa: Kresina broj 2, Mostar

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednik: Senad Čolić, 061/204-670

 

 

UDRUGA ODRED IZVIĐAČA „RADOBOLJA“ MOSTAR

Adresa: Fra Didaka Buntića bb, Mostar

Telefon: 063/31-350

Fax: 036/326-662

Predsjednik: Zoran Kulušić

 
         

UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA“DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU, UNMO

Adresa: USRC Midhat Hujdur Hujka, Sjeverni logor bb

Telefon: 036/571-647

Fax: 036/570-032

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.unija.unmo.ba

Predsjednik: Haris Šabanović, 061/385-647,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  UDRUŽENJE STUDENATA EKONOMSKIH I ORGANIZACIJSKIH ZNANOSTI, AIESEC LC MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostar

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednik: Marko Džidić, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 063/805-375

  UDRUŽENJE OMLADINE DRAČEVICE

Adresa: Dračevice bb, Mostar

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednik: Denis Džiho, 061/483-534

         
UDRUGA EUROPSKO UDRUŽENJE STUDENATA PRAVA MOSTAR – „ELSA“

Adresa: Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar

Telefon: 36/312-332

Facebook: ELSA Mostar

Predsjednica: Ana-Maria Paponja, 063/449-327,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  UDRUGA HRVATSKI STUDENTSKI POLITOLOŠKI FORUM – MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostar

Telefon: 063/823-647

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.hspf.info

Predsjednik: Goran Kutle, 063/107-575, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  UDRUGA STUDENATA SOCIJALNOG RADA – ZAMFIS MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostar

Telefon: 063/334-632

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednica: Amanda Filipović, 063/424-207,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UDRUŽENJE „AKTER“ BAČEVIĆI – MOSTAR

Adresa: Bačevići bb, Mostar

Predsjednik: Danilo Golo, 063/849-516, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

ODRED IZVIĐAČA „STARI GRAD” MOSTAR, OI „STARI GRAD” MOSTAR

Adresa: Gojka Vukovića bb, Mostar

Telefon: 061/258-394

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.oistarigrad.com.ba

Predsjednik: Mirsad Husković

 

SAVEZ IZVIĐAČA GRAD MOSTARA, SIGMO

Adresa: Gojka Vukovića bb, Mostar

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.oistarigrad.com.ba

Predsjednik: Jakiša Stančić, 063/311-067

 

„OMLADINSKI KULTURNI CENTAR ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR, „OKC ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR

Adresa: Alekse Šantića broj 25, Mostar

Telefon: 036/561-107

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.okcabrasevic.org, www.abrasmedia.info

Predsjednica: Kristina Ćorić, 063/879-361,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

UDRUŽENJE MLADIH PSIHOLOGA, UMP

Adresa: Zalik broj 15c, Mostar

Telefon: 062/017-920, 061/467-694, 061/984-865

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednica: Maida Rahimić

 

STUDENSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Adresa: Matice Hrvatske bb, Mostar

Telefon: 036/311-947

E-mail: studenski.zbor@sve-mo-ba>

Web: www.studentskizbor.ba

Predsjednik: Vedran Arapović, 063/241-068,

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UDRUŽENJE GRAĐANA DRUŠTVENI OMLADINSKI CENTAR „BIJELO POLJE“ MOSTAR, DOC Bijelo Polje Mostar

Adresa: Potoci bb, Mostar

Telefon: 036/574-715

Predsjednik: Elvedin Mujan, 061/719-259, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

VOLONTERI U GRADU MOSTARU, VUGM

Adresa: Ulica VI bb, Mostar

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.vugm.weebly.com

Predsjednica: Ilmedina Salčin, 061/568-379,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretar: Fatima Trbonja, 062/858-777,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

TEHNIČKI KLUB UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ – BEST MOSTAR, BEST MOSTAR

Adresa: USRC Midhat Hijdur Hujka, Sjeverni logor bb, Mostar

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.bestmostar.org

Predsjednik: Almir Dodigović, 062/936-569,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PREDSTAVNIŠTVO STRANE NEVLADINE ORGANIZACIJE „NOVI MOST

INTERNATIONAL“ ENGLESKA SA SJEDIŠTEM U MOSTARU, „NOVI MOST INTERNATIONAL“

Adresa: Bulevar Narodne Revolucije broj 23, Mostar

Telefon: 036/580-607

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.novimost.org

Predsjednica: Indira Zovko

 

(C) 2013 www.mostar.pro